Ταξιδέψτε μαζί μας

Ταξιδέψτε μαζί μας

KALLIKANTZAROI, THE EVIL SPRITES OF CHRISTMAS

Did you wake up this morning and found your Christmas decorations upside down? Has anyone eaten the cake you had left over in the fridge? If you don't have a mischievous cat or child to blame, you'd better think about the Kallikantzaroi!

KARAVAKIA, CHRISTMAS OF THE SAILORS

A boat decorated with Christmas lights creates a warm, welcoming and very Greek atmosphere.

MUSIC AND FOLKLORE: DANCING GREECE

With the recent death of Mikis Theodorakis, a well-known composer, a man with an adventurous life and an important political commitment, Greece hands over to history one of its most representative icons, the sirtaki.

From its first notes, the soundtrack of Zorba the Greek evokes the deep blue of the sea, the sun and the warmth of Greece, inviting you to dance and let yourself be overwhelmed more and more by the joy of dance. Although sirtaki was born only in 1964 and does not represent an authentic component of the Greek tradition, with its invitation to dance it has helped to make people talk about Greece and to make the world fall in love with this land populated not only by gods, sailors and thinkers, but also by passionate dancers.

DIVISIONE ACQUI, A SHARED MEMORY

In the face of a tragedy, the evidences of those who have personally experienced pain or have lived it through the painful stories of their loved ones strike us much more than historical facts.

As human beings, it is impossible not to feel empathy for those who have suffered injustices and abuses or who have sacrificed their own lives for the cause they believed in. Thus, even in the darkest moments, relationships are established and ties are tightened, one's ethics is allowed to prevail over ideologies and fear, glimmers of light and hope can be glimpsed.

In commemorating the Acqui Division, the human closeness shown by the people of Kefalonia should be remembered as much as the sad story of the Italian soldiers. There are endless tales of the islanders who hid, protected, fed the Italian soldiers at the risk of their own lives. Equally numerous are the painful stories of those who have lost family members due to the reprisals of the Germans. Despite the war and the invading role of the Italians, the militaries of the Acqui Division are not remembered with anger and contempt, but with the smile that is dedicated to young people far from their country, more men than soldiers, capable of acts of kindness and to make themselves loved.

SUMMER EVENINGS AND PLAYS OF LIGHT. THE THEATER OF KARAGIOZIS

Shadow theatre is a very popular form of entertainment in Greece on warm summer evenings. The colorful posters with Karagiozis, the main protagonist of these itinerant popular shows, are in all the villages and the little ones enthusiastically participate in the performances amidst laughter, moments of excitement for the adventures of the protagonists and reflections on the topics covered.

KOURELOUDES, PATTERNS OF COLOURS AND TRADITION

What is a kourelou?
First of all, it is a carpet made of colored rags which is typical of the Balkan area. But if you look at it carefully, it is much more: it is a pattern of ideas, folklore and new boho, very chic design! For us it is also a new project for our guests, a piece of real Greece you can always carry with you.

FREEDOM OR DEATH. THE TSAROUCHI'S HYMN TO INDEPENDENCE

The bicentenary of the Greek War of Independence (1821-2021) is the perfect opportunity for the country both to celebrate and honor its history and to look to its potential future.

THE ORTHODOX LENT, A CELEBRATION OF LIGHT AND LIGHTNESS

Have you ever wondered why kites fly on Clean Monday? And what does Kyra Sarakosti, a typical Orthodox Lent biscuit, represent?

With the Καθαρά Δευτέρα the Carnival ends and a long period of fasting begins. This path of preparation to Easter Sunday is rich in meaning and deeply felt, an opportunity for reflection and change.

THE SCENT OF HALVA. ALL THE SWEETNESS OF THE "CLEAN MONDAY"

Kathari Deftera, or "Clean Monday", is one of the most important holidays in the Greek liturgical calendar and certainly one of our favourites. Growing up in a Catholic country and accustomed to a definitely gloomier and more introspective beginning of Lent, we could not be anything but (pleasantly) surprised by a celebration of reconciliation, regeneration and raising of the spirit characterised instead by outdoor excursions, flights of kites and good shared food.

MARTAKIA, COLOURFUL SPRING BRACELETS

It is surprising how many good luck charms, amulets and references to health appear in the Greek folk tradition.

Today we are featuring the white and red March bracelet called μαρτακι, which according to popular custom is worn on the wrist, ankle or in some areas on the big toe so that the wearer does not stumble. Traditionally, this bracelet would protect the wearer from the first sun and the whims of the spring season. In fact, red recalls the color of healthy cheeks while white symbolizes the purity of the complexion.

Page 1 of 2
Ταξιδιωτικός Οδηγός Κεφαλονίας - Τουριστικός Οδηγός Κεφαλονιά - Ταξιδιωτικό Blog Κεφαλονιάς - Τουριστικές Υπηρεσίες Κεφαλονιά - Οργάνωση Tαξιδιών Κεφαλονιά - Διαμονή Κεφαλονιά - Διακοπές Κεφαλονιά - Καταλύματα στην Κεφαλονιά - Ενοικιαζόμενα Καταλύματα Κεφαλονιά - Βίλλες Κεφαλονιά   Ακίνητη Περιουσία Κεφαλονιά - Διαχείριση Ακινήτων Κεφαλονιά -  Μεσιτικές Υπηρεσίες Κεφαλονιά - Μεσιτικό γραφείο Κεφαλονιά - Επενδύσεις Κεφαλονιά - Προώθηση Ακινήτων Κεφαλονιά - Ακίνητα στην Κεφαλονιά - Διαχείριση Ακινήτων σε όλη την Κεφαλονιά   Ταξιδιωτικός Οδηγός Κεφαλονίας - Τουριστικός Οδηγός Κεφαλονιά - Ταξιδιωτικό Blog Κεφαλονιάς - Τουριστικές Υπηρεσίες Κεφαλονιά - Οργάνωση Tαξιδιών Κεφαλονιά - Διαμονή Κεφαλονιά - Διακοπές Κεφαλονιά - Καταλύματα στην Κεφαλονιά - Ενοικιαζόμενα Καταλύματα Κεφαλονιά - Βίλλες Κεφαλονιά   Ακίνητη Περιουσία Κεφαλονιά - Διαχείριση Ακινήτων Κεφαλονιά -  Μεσιτικές Υπηρεσίες Κεφαλονιά - Μεσιτικό γραφείο Κεφαλονιά - Επενδύσεις Κεφαλονιά - Προώθηση Ακινήτων Κεφαλονιά - Ακίνητα στην Κεφαλονιά - Διαχείριση Ακινήτων σε όλη την Κεφαλονιά

logo

ITA  EL - ENG DE - ESP